Ysgol Haf 2018

Gellir archebu ysgolion haf yn unig drwy’r swyddfa docynnau ac nid ar-lein – i archebu ffoniwch 01352 701521 neu am fwy o wybodaeth gyrrwch e-bost at nerys.edwards@theatrclwyd.com


WYTHNOS HŶN

30 Gorffennaf – 3 Awst | Oed 11–16| 10.00yb – 4.00yp
Cost: £100.00 am yr wythnos

Archwiliwch y celfyddydau mewn amgylchedd diogel, cefnogol a hwyliog. Gyda’n hymarferwyr proffesiynol profiadol sy’n arwain gweithgareddau dynamig – datblyga hyder, gwneud ffrindiau a mynegi dy greadigrwydd.


DAWNS RAMBERT

30 Gorffennaf – 3 Awst | Oed 14–18 | 10.00yb – 4.00yp
Pris: £100.00 am yr wythnos

Mae ysgol haf dawns Rambert yn gyfle gwych i ddawnsio, creu, perfformio a chael dy ysbrydoli! Dan arweiniad dawnsiwr proffesiynol ac athrawes o Rambert, bydd y dawnswyr ifanc yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns ddyddiol, repertoire a gweithdai creadigol, a bydd hefyd yn cael cyfle i berfformio eu gwaith i ffrindiau a theulu ar ddiwedd yr wythnos.


WYTHNOSAU IAU

Tyrd i gael hwyl greadigol mewn amgylchedd diogel, cefnogol a hwyliog gyda’n hymarferwyr proffesiynol profiadol sy’n arwain gweithgareddau dynamig i ddatblygu hyder ac i fynegi dy greadigrwydd. Tyrd i wneud ffrindiau newydd!

6 – 10 Awst | Oed 6 – 11 | 10.00yb – 3.30yp
Pris: £90.00 am yr wythnos
• 32 o lefydd ar gael ar gyfer oed 6 – 7
• 48 o lefydd ar gael ar gyfer oed 8 – 11

13 – 17 Awst | Oed 6 – 11 | 10.00yb – 3.30yp
Pris: £90.00 am yr wythnos
• 32 o lefydd ar gael ar gyfer oed 6 – 7
• 48 o lefydd ar gael ar gyfer oed 8 – 11


Clwb Gofal:

Os hoffech chi ddod ach eich plant yn gynharach a’u nol yn hwyrach yn y dydd gallwch chi ei gofrestru ar i’n clwb gofal. Am £25.00 yr wythnos yn ychwanegol i’r pris. Bydd y clwb gofal yn dechrau am 9.00yb ac yn dod i ben am 5.00yp (heblaw am ddydd Gwener pan fydd y diwrnod yn dod i ben am 3.30yp). Ychwanegwch hyn at eich archeb pan fyddwch chi’n cysylltu â’n swyddfa docynnau.
Ar gyfer pob ysgol haf bydd gostyngiad o 20% * ar gael ar gyfer:

• Teuluoedd sy’n derbyn budd-dal (prawf sy’n ofynnol, nid credyd teulu).
• Dau neu fwy o frodyr a chwiorydd.
• Pythefnos wedi’u harchebu ar gyfer un plentyn.

*Only one discount will be given per child.