Gweithdai Wythnosol

Gweithdai wythnosol creadigol
Ymunwch â ni a’n helpu i wneud theatr gyda’n gilydd!

TYMOR Y GWANWYN AR WERTH 4 RHAGFYR


Mae ein gweithdai creadigol, hygyrch ac o ansawdd uchel gyda strwythur newydd a chyffrous i gynyddu arloesedd a chyfranogiad! Beth am helpu i hybu hunanhyder, creadigrwydd a dychymyg eich plentyn mewn ffordd hwyliog ac ysgogol trwy ymuno â’n sesiynau drama wythnosol!

Archebwch le trwy ffonio 01352 344101 neu archebwch mewn person gyda’n tîm tocynnau cyfeillgar.

Bydd y tymor yn dechrau wythnos yn dechrau 6 Ionawr ac yn gorffen wythnos yn dechrau 30 Mawrth (ni fydd unrhyw weithdai ar yr wythnos yn dechrau 17 Chwefror oherwydd hanner tymor).

Nodwch fod pob tymor rhwng 10 a 13 wythnos.

Dydd Sadwrn

10.45yb – 11.45yb |  Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1  |  £40
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 4 & 5  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 4, 5 & 6  |  £50


Nos Lun

5.15 – 6.15yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14  |  £40
6.30 – 8.00yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25  |  £50

‘Theatr Clwyd workshops have provided an opportunity for our son, who has down’s syndrome, to take part in his drama, an activity he loves… he looks forward to going every week and meeting up with his friends.’  – S & C Poland
cefnogwyd gan

 

Nos Fercher

6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7  |  £60
6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9  |  £60


Nos Iau

7.00 – 9.00yh – Blynyddoedd Ysgol 10, 11 & 12  |  £60


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com


Gweithdai Wythnosol Maes Glas

Nos Iau

7.00 – 9.00yh | oed 11+
Yn cael ei gynnal yn Eglwys Holy Trinity, Maes Glas, Treffynnon, CH8 7JY

Mae’r gweithdy AM DDIM, os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw i gymryd rhan.
Neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com