Gweithdai Wythnosol

TYMOR YR HYDREF 2018

Mae gan ein gweithdai theatr wythnosol strwythur newydd a chyffrous i sicrhau cymaint o arloesi a chymryd rhan â phosib! Beth am helpu i godi hunanhyder eich plentyn ac annog eu creadigrwydd a dychymyg mewn ffordd hwyliog ac ysgogol ffordd!

Archebwch le trwy ffonio 01352 701521

Dydd Sadwrn

9.00 – 10.00yb  |  Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1  |  £40
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50  (LLAWN)
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 4 & 5  |  £50  (argaeledd cyfyngedig)
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 4, 5 & 6  |  £50   (argaeledd cyfyngedig)


Nos Lun

5.30 – 6.30yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14  |  £40
6.30 – 8.00yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25  |  £50   (argaeledd cyfyngedig)

‘Theatr Clwyd workshops have provided an opportunity for our son, who has down’s syndrome, to take part in his drama, an activity he loves… he looks forward to going every week and meeting up with his friends.’  – S & C Poland
cefnogwyd gan

Nos Fawrth (Newydd)

5.00 – 6.30yh – Blynyddoedd Ysgol 3, 4, 5 & 6 Gweithdai Cymraeg  |  £50
Mae’r grŵp yma yn addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg.


Nos Fercher

6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7  |  £60  (LLAWN)
6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9  |  £60  (LLAWN)


Nos Iau

7.00 – 9.00yh – Blynyddoedd Ysgol 10, 11 & 12  |  £60   (argaeledd cyfyngedig)


Gweithdai Wythnosol Maes Glas

Nos Iau

7.00 – 9.00yh | 27 Medi – 13 Rhagfyr (dim sesiwn ar 1 Tachwedd)
Yn cael ei gynnal yn Eglwys Holy Trinity, Maes Glas, Treffynnon, CH8 7JY

Mae’r gweithdy AM DDIM, os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw i gymryd rhan.
Neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Gwyliwch fideo yma


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com