Gweithdai Wythnosol

TYMOR YR HYDREF 2018 – Ar agor o 20 Mehefin 2018 ymlaen!

Mae gan ein gweithdai theatr wythnosol strwythur newydd a chyffrous i sicrhau cymaint o arloesi a chymryd rhan â phosib! Beth am helpu i godi hunanhyder eich plentyn ac annog eu creadigrwydd a dychymyg mewn ffordd hwyliog ac ysgogol ffordd!

Archebwch le trwy ffonio 01352 701521 (Ar agor o 20 Mehefin 2018 ymlaen)

Bydd Tymor yr Hydref yn cychwyn wythnos yn dechrau 10 Medi 2018

Dydd Sadwrn

9.00 – 10.00yb  |  Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1  |  £40
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 4 & 5  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 4, 5 & 6  |  £50


Nos Lun

5.30 – 6.30yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14  |  £40
6.30 – 8.00yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25  |  £50

‘Theatr Clwyd workshops have provided an opportunity for our son, who has down’s syndrome, to take part in his drama, an activity he loves… he looks forward to going every week and meeting up with his friends.’  – S & C Poland

Nos Fawrth (Newydd)

5.00 – 6.30yh – Blynyddoedd Ysgol 3, 4, 5 & 6 Gweithdai Cymraeg  |  £50


Nos Fercher

6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7  |  £60
6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9  |  £60


Nos Iau

7.00 – 9.00yh – Blynyddoedd Ysgol 10, 11 & 12  |  £60


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com