Gweithdai Wythnosol

TYMOR YR HAF 2018 – Ar Werth Nawr!

Mae gan ein gweithdai theatr wythnosol strwythur newydd a chyffrous i sicrhau cymaint o arloesi a chymryd rhan â phosib! Beth am helpu i godi hunanhyder eich plentyn ac annog eu creadigrwydd a dychymyg mewn ffordd hwyliog ac ysgogol ffordd!

Archebwch le heddiw trwy ffonio 01352 701521

Bydd Tymor yr Haf yn cychwyn wythnos yn dechrau 9 Ebrill 2018

Dydd Sadwrn

9.00 – 10.00yb – Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1 – £40
9.00 – 10.30yb – Blynyddoedd Ysgol 2 & 3 – £50
10.45yb – 12.15yp – Blynyddoedd Ysgol 2 & 3 = £50
10.00 – 11.30yb – Blynyddoedd Ysgol 4 & 5 – £50


Nos Lun

5.30 – 6.30yp – Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14
6.30 – 8.00yp – Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25


Nos Fawrth

5.00 – 6.30yp – Blynyddoedd Ysgol 3, 4, 5 & 6 Gweithdai Cymraeg
Er mwyn archebu lle ar gyfer y grŵp yma, cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com


Nos Fercher

6.00 – 8.00yp – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7
6.00 – 8.00yp – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9


Nos Iau

4.30 – 6.30yp – Blynyddoedd Ysgol 6, 7 & 8
6.45 – 8.45yp – Blynyddoedd Ysgol 9, 10, 11 & 12


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com