Gweithdai Wythnosol

 

Tymor y Haf Ar Agor

I gadw’ch lle, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01352 701521 neu gallwch archebu eich dros y cownter.


Mae gan ein gweithdai theatr wythnosol strwythur newydd a chyffrous i sicrhau cymaint o arloesi a chymryd rhan â phosib! Beth am helpu i godi hunanhyder eich plentyn ac annog eu creadigrwydd a dychymyg mewn ffordd hwyliog ac ysgogol ffordd!

Archebwch le trwy ffonio 01352 701521

Nodwch fod pob tymor rhwng 10 a 13 wythnos.

Dydd Sadwrn

9.00 – 10.00yb  |  Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1  |  £40
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 4 & 5  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 4, 5 & 6  |  £50

Ar 22 Mehefin bydd Theatr Clwyd yn cynnal ‘The Great Get Together‘, bydd eich gweithdai wythnosol dydd Sadwrn yn perfformio fel rhan o’r picnic cymunedol er cof am Jo Cox y diweddar AS Llafur, a fu farw ym mis Mehefin 2016. Rydym yn eich gwahodd i ddod â’ch ffrindiau, teulu a hyd yn oed eich cymdogion i ymuno â ni ar y glaswellt yn y Theatr. Bydd cerddoriaeth, perfformiadau, a haul yr haf gobeithio.

Eleni rydym yn cefnogi Banc Bwyd yr Wyddgrug ac rydym yn eich annog i ddod ag eitem o fwyd nad yw’n ddarfodus gyda chi i’w rhoi.
Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno -Peidiwch ag anghofio’ch picnic!

“We are far more united and have far more in common than that which divides us” Jo Cox


Nos Lun

5.30 – 6.30yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14  |  £40
6.30 – 8.00yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25  |  £50

‘Theatr Clwyd workshops have provided an opportunity for our son, who has down’s syndrome, to take part in his drama, an activity he loves… he looks forward to going every week and meeting up with his friends.’  – S & C Poland
cefnogwyd gan

 

Nos Fercher

6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7  |  £60
6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9  |  £60


Nos Iau

7.00 – 9.00yh – Blynyddoedd Ysgol 10, 11 & 12  |  £60


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com


Gweithdai Wythnosol Maes Glas

Nos Iau

7.00 – 9.00yh | 2 Mai – 11 Gorffennaf
Yn cael ei gynnal yn Eglwys Holy Trinity, Maes Glas, Treffynnon, CH8 7JY

Mae’r gweithdy AM DDIM, os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw i gymryd rhan.
Neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com