Gweithdai Wythnosol

Tymor y Gwanwyn Ar Agor
Tymor yr Haf ar werth 27 Mawrth

I gadw’ch lle, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01352 701521 neu gallwch archebu eich dros y cownter.


Mae gan ein gweithdai theatr wythnosol strwythur newydd a chyffrous i sicrhau cymaint o arloesi a chymryd rhan â phosib! Beth am helpu i godi hunanhyder eich plentyn ac annog eu creadigrwydd a dychymyg mewn ffordd hwyliog ac ysgogol ffordd!

Archebwch le trwy ffonio 01352 701521

Nodwch fod pob tymor rhwng 10 a 13 wythnos.

Dydd Sadwrn

9.00 – 10.00yb  |  Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1  |  £40
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 4 & 5  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 4, 5 & 6  |  £50


Nos Lun

5.30 – 6.30yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14  |  £40
6.30 – 8.00yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25  |  £50

‘Theatr Clwyd workshops have provided an opportunity for our son, who has down’s syndrome, to take part in his drama, an activity he loves… he looks forward to going every week and meeting up with his friends.’  – S & C Poland
cefnogwyd gan

 

Nos Fercher

6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7  |  £60
6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9  |  £60


Nos Iau

7.00 – 9.00yh – Blynyddoedd Ysgol 10, 11 & 12  |  £60


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com


Gweithdai Wythnosol Maes Glas

Nos Iau

7.00 – 9.00yh | 10 Ionawr – 11 Ebrill (dim sesiwn ar 28 Chwefror)
Yn cael ei gynnal yn Eglwys Holy Trinity, Maes Glas, Treffynnon, CH8 7JY

Mae’r gweithdy AM DDIM, os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw i gymryd rhan.
Neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Gwyliwch fideo yma