Gweithdai Wythnosol

 

Tymor y Haf Ar Agor

I gadw’ch lle, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01352 701521 neu gallwch archebu eich dros y cownter.


Mae gan ein gweithdai theatr wythnosol strwythur newydd a chyffrous i sicrhau cymaint o arloesi a chymryd rhan â phosib! Beth am helpu i godi hunanhyder eich plentyn ac annog eu creadigrwydd a dychymyg mewn ffordd hwyliog ac ysgogol ffordd!

Archebwch le trwy ffonio 01352 701521

Bydd y tymor yn dechrau wythnos yn dechrau 9 Medi ac yn gorffen yr wythnos yn dechrau 9 Rhagfyr (ni fydd unrhyw weithdai yn ystod yr wythnos yn dechrau 21 a 28 Hydref)

Nodwch fod pob tymor rhwng 10 a 13 wythnos.

Dydd Sadwrn

10.45yb – 11.45yb |  Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn Ysgol 1  |  £40
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 2 & 3  |  £50
9.00 – 10.30yb  |  Blynyddoedd Ysgol 4 & 5  |  £50
10.45yb – 12.15yp  |  Blynyddoedd Ysgol 4, 5 & 6  |  £50


Nos Lun

5.15 – 6.15yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 7 – 14  |  £40
6.30 – 8.00yh  |  Grŵp Anghenion Dysgu Ychwanegol, oed 15 – 25  |  £50

‘Theatr Clwyd workshops have provided an opportunity for our son, who has down’s syndrome, to take part in his drama, an activity he loves… he looks forward to going every week and meeting up with his friends.’  – S & C Poland
cefnogwyd gan

 

Nos Fercher

6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 6 & 7  |  £60
6.00 – 8.00yh – Blynyddoedd Ysgol 8 & 9  |  £60


Nos Iau

7.00 – 9.00yh – Blynyddoedd Ysgol 10, 11 & 12  |  £60


* Disgownt o 20% ar gyfer teuluoedd sydd ar fudd-dal, nid yw hyn yn cynnwys Credyd Teulu
(Angen cynhyrchu copi o’r hysbysiad dyfarnu)

Am fwy o fanylion cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com


Gweithdai Wythnosol Maes Glas

Nos Iau

7.00 – 9.00yh | oed 11+
Yn cael ei gynnal yn Eglwys Holy Trinity, Maes Glas, Treffynnon, CH8 7JY

Mae’r gweithdy AM DDIM, os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw i gymryd rhan.
Neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com