Dosbarthiadau Meistri Celf

Dosbarthiadau Meistri Criw Celf i Blant Mwy Abl a Thalentog.

Mae Criw Celf yn cynnig rhaglen o hyfforddiant arbenigol i blant sy’n fwy abl a thalentog ym maes celf weledol. Drwy ein rhaglen o ddosbarthiadau meistri arbennig, gydag artistiaid proffesiynol, mae aelodau Criw Celf yn cael …

• Mynediad i addysg celf ychwanegol, dwys o ansawdd uchel
• Meithrin a datblygu sgiliau a dealltwriaeth o gelf weledol a chrefft
• Dysgu am yrfaoedd ym maes celf
• Cydweithio ag artistiaid i ddatblygu eu potential a’u gallu
• Arddangos eu gwaith celf mewn oriel broffesiynol
• Enwebu eich plentyn

Enwebu eich disgyblion…
Fel teacher/rhiant/gofalwr gallwch enwebu plentyn Blwyddyn 5 i 9 (CA2 & CA3) i ymaelodi â’r rhaglen hyfforddiant cyffroes hwn. Gyrrwch enghraifft o’u gwaith celf atom er ystyriaeth erbyn 13 Rhagfyr 2018. Darllennwch am yr hyn sydd angen ei gyflwyno ar y daflen sydd wedi’I atodi…

Taflen Athrawon CYMRAEG 19-20

 

Taflen Rhieni CYMRAEG 19-20