Cyfle i Gyfansoddi Cerddoriaeth Ddigidol

Ar gyfer pwy?

Pobl ifanc greadigol 14+ oed sydd â diddordeb mewn creu cerddoriaeth.

Beth yw’r cyfle?

Chwe gweithdy dros 6 wythnos a mynychu perfformiad o Denis and Katya gan ddefnyddio’r opera newydd wych yma fel ysgogiad i greu cerddoriaeth. Dau berson ifanc 15 oed mewn cariad ac wedi byw pob eiliad, gan gynnwys eu heiliad olaf, ar-lein.

Mae’r cyfansoddwr Philip Venables a’r cyfarwyddwr Ted Huffman – y ddeuawd tu ôl i gynhyrchiad llwyddiannus 4.48 Psychosis – yn edrych ar drasiedi real y ddau Rwsiad ar ffo, Denis Muravyov a Katya Vlasova. Yn cael eu hystyried fel Romeo a Juliet yr oes fodern, maen nhw’n darlledu eu dyddiau olaf gwaharddedig gyda’i gilydd ar gyfryngau cymdeithasol. Ac, yn gam neu’n gymwys, fe gliciodd, gwyliodd ac ymatebodd y cyhoedd.

Yn cyfuno testun gair am air, fideos, cerddoriaeth a theatr, mae Denis and Katya yn astudio sut mae straeon yn cael eu siapio a’u rhannu yn ein hoes o ddamcaniaethau am gynllwynio, trôliau, newyddion ffug a chyswllt digidol 24/7.

Sut mae cymryd rhan?

Mae’r llefydd AM DDIM ond yn gyfyngedig a byddant yn cael eu dyfarnu ar sail y cyntaf i’r felin. Cysylltwch â Thîm Swyddfa Docynnau Theatr Clwyd ar 01352 344101.

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â Aled Marshman, Chyfarwyddwr Cerdd Theatr Clwyd ar aled.marshman@theatrclwyd.com