Cwmni35

Company35

Oed 26 – 54? Oes gennych chi diddordeb mewn theatr neu perfformio?

Tymor y Hydref
Byddwn yn cyfarfod bob nos Dydd Llun am 6.00 – 8.00yh o 9 Medi i 9 Rhagfyr (dim gweithdy ar 21 a 28 Hydref).

Talwch faint gallwch chi: y lleiafswm i dalu ydi £10.00, y mwyaf fydd rhaid talu bob tymor yw £60.00. Archebwch eich lle trwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar 01352 344101.


Nid oes angen profiad ond mae eisiau cael hwyl yn hanfodol!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: gwennan.mair@theatrclwyd.com