Cwmni35

Company35

Oed 26 – 54? Oes gennych chi diddordeb mewn theatr neu perfformio?

Tymor y Gwanwyn nawr ar werth
Byddwn yn cyfarfod bob nos Dydd Llun am 6.00 – 8.00yh o 7 Ionawr ymlaen.

Pay what you can: the least you pay is £10.00 and the most you will pay is £60.00 per term.
Archebwch eich lle trwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar 01352 701521.


Nid oes angen profiad ond mae eisiau cael hwyl yn hanfodol!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: gwennan.mair@theatrclwyd.com