Cwmni55

Oed 55 neu drosodd?
Oes gennych chi diddordeb mewn theatr neu perfformio?
Hoffech chi ddatblygu sgiliau newydd a chynyddu hyder?
Gwneud ffrindiau newydd yn y gymuned?

Bydd Cwmni55 yn cyfarfod yn wythnosol ac yn archwilio perfformiad, symud, dyfeisio, ymarferwyr theatr, ysgrifennu creadigol a mwy.
Bydd y sesiynau’n cael ei arwain gan hwylusydd profiadol ac ymarferwyr sy’n ymweld a’r theatr ac yn eich tywys ar ddaith creadigol.

TYMOR YR HYDREF 2018
Sesiyn wythnosol yn dechrau dydd Iau 13 Medi, 11.00yb – 1.00yp

Archebwch eich lle, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01351 701521
Talwch faint gallwch chi: y lleiafswm i dalu ydi £10.00, y mwyaf fydd rhaid talu bob tymor yw £60.00.


Nid oes angen profiad ond mae eisiau cael hwyl yn hanfodol!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: hester.evans@theatrclwyd.com