Cwmni55

Oed 55 neu drosodd?
Oes gennych chi diddordeb mewn theatr neu perfformio?
Hoffech chi ddatblygu sgiliau newydd a chynyddu hyder?
Gwneud ffrindiau newydd yn y gymuned?

Bydd Cwmni55 yn cyfarfod yn wythnosol ac yn archwilio perfformiad, symud, dyfeisio, ymarferwyr theatr, ysgrifennu creadigol a mwy.
Bydd y sesiynau’n cael ei arwain gan hwylusydd profiadol ac ymarferwyr sy’n ymweld a’r theatr ac yn eich tywys ar ddaith creadigol.

Tymor y Gwanwyn wedi ei lenwi, i ychwanegu eich enw ar y rhestr aros, gyrrwch e-bost at nerys.edwards@theatrclwyd.com

Archebwch eich lle, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01351 701521
Talwch faint gallwch chi: y lleiafswm i dalu ydi £10.00, y mwyaf fydd rhaid talu bob tymor yw £60.00.


Nid oes angen profiad ond mae eisiau cael hwyl yn hanfodol!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: hester.evans@theatrclwyd.com