Cwmni25

Theatr ieuenctid gyda thro!

Ar gyfer 17 – 25 oed

Diddordeb mewn perfformiad, symudiad, dyfeisio corfforol, ymarferwyr theatr, drama, ysgrifennu creadigol, dylunio set, yr ochr dechnegol y theatr, ffilmio + mwy? Dyma cyfle gwahannol, nid theatr ieuenctid ‘arferol’ ond cyfle i ddarganfod be ydi theatr, archwilio grym creadigrwydd a gwneud newidiadau gwirioneddol ym myd theatr ar gymuned. Cyfle i wthio ffiniau theatr go iawn.

Tymor y Hydref 2019
Byddwn yn cyfarfod bob nos Nos Fawrth am 7.00 – 9.00yh o 10 Medi i 10 Rhagfyr (dim gweithdy ar 22 a 29 Hydref.
Opsiwn o sesiwn dysgu Cymraeg 6.30 – 7.00yh

Talwch faint gallwch chi: y lleiafswm i dalu ydi £10.00, y mwyaf fydd rhaid talu bob tymor yw £60.00.
Archebwch eich lle trwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar 01352 344101.

Nid oes angen profiad ond mae eisiau cael hwyl yn hanfodol!
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Gwennan.mair@theatrclwyd.com