Ymuno

 

Cystadleuaeth Agored Gogledd Cymru i Artistiaid Ifanc 2018

YDYCH CHI’N ARTIST GWELEDOL IFANC O OGLEDD CYMRU? PEIDIWCH COLLI’R CYFLE! Mynnwch le i’ch…

 

Ffotograffwyr Ifanc

Archebwch le ar ein sesiynau ffotograffiaeth ymarferol lle byddwch yn dysgu technegau hanfodol i’ch…

 

Gweithdai Wythnosol

TYMOR YR HYDREF 2018 – Ar agor o 20 Mehefin 2018 ymlaen! Mae gan…

 

Ysgol Haf 2018

Gellir archebu ysgolion haf yn unig drwy’r swyddfa docynnau ac nid ar-lein – i…

 

Cwmni55

Oed 55 neu drosodd? Oes gennych chi diddordeb mewn theatr neu perfformio? Hoffech chi…

 

Cwmni35

PEILOT NEWYDD YN DECHRAU MIS MEDI Oed 26 – 54? Oes gennych chi diddordeb mewn…

 

Cwmni25

Theatr ieuenctid gyda thro! Diddordeb mewn perfformiad, symudiad, dyfeisio corfforol, ymarferwyr theatr, drama, ysgrifennu…