Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ
Contract Tymor Penodol

Graddfa TC07 – SCP 6-7
(Cyflog o £16,394 – £16,495 pro-rata)

Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ – Disgrifiad Swydd

2 x 20 Awr contract am 9 wythnos. 19eg Tachwedd – 20fed Ionawr.
20 Awr contract am 5 wythnos. 17eg Rhagfyr – 20fed Ionawr.
20 Awr contract am 4 wythnos. 10fed Rhagfyr – 6ed Ionawr.
20 Awr contract am 3 wythnos. 17eg Rhagfyr – 6ed Ionawr.
10 Awr contract am 6 wythnos. 26ain Tachwedd – 6ed Ionawr.
10 Awr contract am 4 wythnos. 10fed Rhagfyr – 6ed Ionawr.
2 x 10 Awr contract am 3 wythnos. 17eg Rhagfyr – 6ed Ionawr.

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl sydd â’i ffocws ar y cwsmer mewn amgylchedd tebyg, a bod yn barod i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys gyda’r nos, dros y penwythnos ac ar wyliau banc.

Mae’n ofynnol i’r swydd wag hon gael ei llenwi gan ymgeisydd sydd dros 18 oed oherwydd bydd angen gweithio tu ôl i’r bar ar eich pen eich hun yn achlysurol.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:  

Enw: Laura Gray
Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw: 03/11/2018

I ymgeisio, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Rydym yn cydnabod bod gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac rydym wedi ymrwymo i gynyddu nifer ein cyflogeion dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd byddwn yn cefnogi cyflogeion newydd a phresennol sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd trefniadau rhan amser, rhannu swydd a gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.


Cynorthwy-ydd Cegin

16 Awr
Graddfa TC07 – SCP 6-7
(Cyflog o £16,394 – £16,495 pro-rata)

CYNORTHWY-YDD CEGIN – Disgrifiad Swydd

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am gynorthwydd cegin i roi cymorth i’n tîm cegin ehangach i ddelio â chynhyrchion bwyd, coginio a dyletswyddau cegin gyffredinol

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Y patrwm gwaith yn bennaf fydd nos Fercher i nos Wener a phrynhawn/gyda’r nos Sadwrn. Hefyd bydd amseroedd pryd bydd angen gweithio oriau eraill, er mwyn helpu i gefnogi digwyddiadau mawr.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:  

Enw: Laura Gray
Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw: 17/10/2018

I ymgeisio, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ

Mae cyfleoedd i gael eich cynnwys yn ein cronfa Gweithiwr Wrth Gefn, nawr ar gael
£9.53 yr awr

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’n tîm gweithrediadau fel Cynorthwywyr Blaen Tŷ. Mae’r rôl yn swydd rheng flaen yn gweithio ar draws pob maes yn ein mannau Bwyd, Diod ac Adwerthu.

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Laura Gray ( laura.gray@theatrclwyd.com )
Teitl Swydd: Cydlynydd Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.

Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com