Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.
Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com


Rheolwr Blaen Tŷ Ar Ddyletswydd

Parhaol | Oriau – 9 yr wythnos
Graddfa TC04 – 19 to 22 | Cyflog o £18,746 – £20,661 pro rata

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

O dan gyfarwyddyd y Rheolwr Gweithrediadau, bydd y Rheolwr Blaen Tŷ Ar Ddyletswydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb gweithredol am flaen y tŷ, gan sicrhau gwasanaeth cyson ddiogel, effeithlon ac o safon uchel i gynulleidfaoedd, ymwelwyr a staff.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl sydd â’i ffocws ar y cwsmer mewn amgylchedd tebyg, a bod yn barod i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys gyda’r nos, dros y penwythnos ac ar wyliau banc.

Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: 20 Chwefror 2018

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â:
Enw: Andy Reilly
Teitl Swydd: Rheolwr Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701882

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol bob amser. Felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Ymgeisio ar-lein

Rheolwr Blaen Tŷ Ar Ddyletswydd – Disgrifiad Swydd