Profiad Gwaith

Lleoliadau Gwaith

Cyfleoedd Lleoliadau Gwaith yn ffordd wych o ymchwilio ymhellach ag yn ddyfnach i fywyd theatr a dod i wybod am yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y celfyddydau. Mae lleoedd yn brin felly gwnewch gais cyn gynted ag y gallwch!

I wneud ymholiad neu ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch: nerys.edwards@theatrclwyd.com

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, os oes lleoedd ar gael, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad, os bydd yn llwyddiannus, bydd lleoliad yn cael ei drefnu ar eich cyfer.