Hebryngwyr

Mae bod yn tywysydd yn gyfle gwych i gefnogi’r theatr, ddysgu mwy am sut yr ydym yn gweithredu, bod yn wyneb croesawgar Theatr Clwyd, a gweld sioeau gwych am ddim!

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â:

Andy Reilly ar 01352 701555 neu e-bostiwch andy.reilly@theatrclwyd.com