Cyfle i fod yn Feirniad gyda CDCCymru a Theatr Clwyd

 

 

Ydych chi rhwng 16 a 100 mlwydd oed?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dawns, theatr, celf weledol, gigiau, barddoniaeth, ffilm a mwy?

Awydd cymryd rhan mewn gweithdy am ddim a fydd yn rhoi syniad ichi o rôl beirniad?

Yna, hwn yw’r gweithdy i chi!

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i ddod i’r gweithdy AM DDIM a gwylio perfformiad o Roots gan CDCCymru AM DDIM. (I gael tocynnau am ddim, mae’n rhaid i gyfranogwyr gytuno i lunio adolygiad o’r cynhyrchiad).


Beth sydd dan sylw?

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdy 90 munud gyda Guy O’Donnell, Cynhyrchydd Dysgu a Chyfranogi CDCCymru a Chyfarwyddwr menter gymdeithasol a chylchgrawn ar-lein Get the Chance 

Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu am waith beirniad celfyddydau. Byddwch yn cael hyfforddiant ar sut i lunio adolygiad a llwytho eich ymateb i fyny ar-lein. Byddwch yn edrych ar ddefnyddio blogiau, fideos, y cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy! Bydd pawb sy’n mynychu’r gweithdy yn cael y cyfle i gyflwyno eu hadolygiadau i gael eu cynnwys ar wefan Get the Chance.

Wedi ichi gwblhau’r gweithdy hwn, fe gawn ni sgwrs gyda chi ynglŷn a dod i adolygu cynyrchiadau yma yn Theatr Clwyd yn y dyfodol.

Lle i 10 yn unig sydd yn y gweithdy. Cynhelir y gweithdy ar ddydd Gwener, 8 Tachwedd, 5-7pm yn Theatr Clwyd. Cynhelir y cynhyrchiad o Roots gan CDCCymru o 7.30pm tan 9pm

Cysylltwch â Tom Bevan, Cynhyrchydd Cynorthwyol, tom.bevan@theatrclwyd.com, i archebu eich lle yn y gweithdy.