Cyfle Artist Dawns: Theatr Clwyd a Pontio

 

 

 

Mae Theatr Clwyd a Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio yn cyd-gynhyrchu drama iaith Gymraeg i blant ar gyfer Nadolig 2019.

Rydym yn chwilio am artist dawns benywaidd sydd yn siarad Cymraeg i ymuno a chast ‘Y Trol Wnaeth Ddwyn Y ‘Dolig’. Oed chwarae’r cymeriad rhwng 21 a 30 mlwydd oed.

Rydym ni yn edrych am artist dawns gyda thechneg dawns gyfoes gref, sgiliau creadigol ac yn gyfforddus yn defnyddio llais a thestun. Mae sgiliau canu yn fantais, ond ddim yn angenrheidiol. Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc hefyd yn fantais.

Mae sgiliau iaith Cymraeg yn angenrheidiol.

Bydd yr artist yn gorfod bod ar gael ar gyfer y dyddiau canlynol:

  • 19 – 24 Awst 2019
    Wythnos ymchwil a datblygiad yn Theatr Clwyd
  • 2 – 30 Rhagfyr 2019
    Ymarfer a pherfformio yn Pontio a Theatr Clwyd

Bydd clyweliadau yn cael eu cynnal trwy wahoddiad yn unig.
Gyrrwch eich CV at melanie.jones@theatrclwyd.com cyn canol dydd, 10 Gorffennaf.

Dyddiadau clyweliadau:
15 Gorffennaf, Bangor
18 Gorffennaf, Caerdydd