Clyweliadau Agored

Mae Justice in a Day yn brosiect Theatr mewn Addysg hynod lwyddiannus gan Theatr Clwyd. Eleni mae’n dathlu ei ddegfed blwyddyn. Mae’r sioe’n teithio ledled Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Cymunedau a’r Heddlu.


Eleni rydyn ni eisiau castio i ddwy rôl:

  • Connor:
    16 oed (OEDRAN chwarae 16 I 25).
    Mae’n berson ifanc bregus sy’n cael ei ddal yng nghanol cylch cyffuriau. Mae’r cymeriad wedi byw yng Nghymru gydol ei oes. Rhaid i’r perfformiwr fod yn dda am wneud gwaith byrfyfyr a gallu gweithio gyda phobl ifanc.
  • Beth, Mam Connor:
    Yn ei thridegau canol i hwyr (OEDRAN chwarae 30 I 40).
    Mae’r cymeriad wedi byw yng Nghymru gydol ei oes. Rhaid i’r perfformiwr fod yn dda am wneud gwaith byrfyfyr a bod â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect gwych yma ac os ydych chi ar gael ar y dyddiadau canlynol, anfonwch gopi diweddar o’ch CV, a llun neu Ddolen Spotlight, ar e-bost i melanie.jones@theatrclwyd.com i gael eich ystyried ar gyfer Clyweliad.

Clyweliadau:
7 Chwefror yng Nghaerdydd; ac
11 Chwefror yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Ymarferion:
25 Chwefror i 9 Mawrth (2019) – 2 wythnos

Taith:
11 Mawrth i 12 Ebrill (2019) – 5 wythnos


Byddwn yn gofyn i’r rhai sy’n cael eu dewis i ddod i glyweliad baratoi darn cyfoes byr, addas yn eich barn chi. Hefyd rhaid i chi fod yn barod i fyrfyfyrio fel rhan o’ch clyweliad

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi!