Apel Bocs Esgidiau Nadolig

Helpu i wneud y byd yn lle hapusach y Nadolig hwn.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ein apêl Bocs Esgidiau Enfys, mae Theatr Clwyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn cydweithio unwaith eto, y tro yma i greu bocs o lawenydd Nadolig i blant agored i niwed yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig. Rydym yn gofyn i bobl gyfrannu bocsys esgidiau’n llawn eitemau lliwgar a hwyliog i helpu i wneud y byd yn lle gwell i bobl ifanc y Nadolig hwn.

“Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r ymateb anhygoel gan ein cymuned. Daeth rhai pobl â mwy nag un bocs, trefnodd glwb Pêl-droed Tref Bwcle gasgliadau ac roedd crefft, creadigrwydd ac ansawdd yr hyn a gawsom yn galonogol.”

Gwennan Mair | Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol ar Apêl Bocs Esgidiau Enfys


Sut mae dechrau arni?

Rhaid i chi gael bocs esgidiau (neu focs maint esgidiau!) – rhaid iddo gael caead (rhag i bethau syrthio allan) ac yn ddelfrydol cael ei addurno y Nadoligaidd, a gall fod yn hyfryd a phersonol neu gall fod dim ond neis a syml.

Ychwanegwch eich cyfarchion y tymor, neges o gefnogaeth neu ysbrydoliaeth.

Pethau y gallech eu hychwanegu:

o Danteithion a/neu fyrbrydau iach – melysion, creision, siocled, resins, bariau ffrwythau ac ati ... (Cofiwch wneud yn siŵr bod y dyddiad yn addas ar bopeth a’u bod yn eu pecynnau gwreiddiol!)

o Teganau a gemau – Gallant fod yn newydd neu’n ail-law (ond rhaid i bob darn fod yn y bocs!)

o Celf a chrefft

o Llyfrau, cylchgronau, comics a DVDs

o Hadau a photiau planhigion (bychain)

o Addurniad Nadolig

Ychwanegwch label oedran at y bocs (fel ei fod yn mynd i blentyn oedran cywir!) gall fod ar gyfer unrhyw oedran o 18 oed i fyny.

Peidiwch â selio’r bocs fel ein bod yn gallu ei wirio un waith cyn ei anfon allan!


Sut rydw i’n gwneud fy mocs Nadolig yn ddiogel?

• Golchwch eich dwylo cyn rhoi’r bocs hefo’i gilydd.

• Golchwch eich eitemau ble gallwch gyda chadachau gwrth-bacteria os oes gennych rai. Unwaith rydych wedi gorffen eich bocs bydd angen lleihau eich cysylltiad nes y bod hi’n amser i chi ddod a’r bocs atom!


Ble rwyf yn danfon fy mocs?

• Nid oes angen archebu amser i ddod a'ch bocs, dewch i dderbynfa'r theatr ar un o'r amseroedd isod

• Y dyddiadau yw Dydd Gwener 11fed a Dydd Sadwrn 12fed Rhagfyr yn Theatr Clwyd rhwng 2yp – 5yp a 6yh – 9yh

• Bydd gennym wirfoddolwyr yma i helpu ac bydd rheolau llym ac ymbellhau cymdeithasol wedi I chi gyrraedd yma.