Apel Bocs Esgidiau Nadolig

Helpu i wneud y byd yn lle hapusach y Nadolig hwn.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ein apêl Bocs Esgidiau Enfys, mae Theatr Clwyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn cydweithio unwaith eto, y tro yma i greu bocs o lawenydd Nadolig i blant agored i niwed yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig. Rydym yn gofyn i bobl gyfrannu bocsys esgidiau’n llawn eitemau lliwgar a hwyliog i helpu i wneud y byd yn lle gwell i bobl ifanc y Nadolig hwn.

0 Stars

“We have been overwhelmed by the amazing response from our community, many people brought more than one box, Buckley Town Football club organised collections and the craft, creativity and quality of what we received was heart-warming.”
Gwennan Mair | Director of Creative Engagement on the Rainbow Shoe Box Appeal

Sut mae dechrau arni?

Rhaid i chi gael bocs esgidiau (neu focs maint esgidiau!) – rhaid iddo gael caead (rhag i bethau syrthio allan) ac yn ddelfrydol cael ei addurno y Nadoligaidd, a gall fod yn hyfryd a phersonol neu gall fod dim ond neis a syml.

Ychwanegwch eich cyfarchion y tymor, neges o gefnogaeth neu ysbrydoliaeth.

Pethau y gallech eu hychwanegu:

  • Danteithion a/neu fyrbrydau iach – melysion, creision, siocled, resins, bariau ffrwythau ac ati ... (Cofiwch wneud yn siŵr bod y dyddiad yn addas ar bopeth a’u bod yn eu pecynnau gwreiddiol!)
  • Teganau a gemau – Gallant fod yn newydd neu’n ail-law (ond rhaid i bob darn fod yn y bocs!)
  • Celf a chrefft
  • Llyfrau, cylchgronau, comics a DVDs
  • Hadau a photiau planhigion (bychain)
  • Addurniad Nadolig

Ychwanegwch label oedran at y bocs (fel ei fod yn mynd i blentyn oedran cywir!) gall fod ar gyfer unrhyw oedran o 18 oed i fyny.

Peidiwch â selio’r bocs fel ein bod yn gallu ei wirio un waith cyn ei anfon allan!


Sut rydw i’n gwneud fy mocs Nadolig yn ddiogel?

• Golchwch eich dwylo cyn rhoi’r bocs hefo’i gilydd.

• Golchwch eich eitemau ble gallwch gyda chadachau gwrth-bacteria os oes gennych rai. Unwaith rydych wedi gorffen eich bocs bydd angen lleihau eich cysylltiad nes y bod hi’n amser i chi ddod a’r bocs atom!


Ble rwyf yn danfon fy mocs?

• Nid oes angen archebu amser i ddod a'ch bocs, dewch i dderbynfa'r theatr ar un o'r amseroedd isod

• Y dyddiadau yw 18fed Rhagfyr yn Theatr Clwyd rhwng 11yb – 5yp

• Bydd gennym wirfoddolwyr yma i helpu ac bydd rheolau llym ac ymbellhau cymdeithasol wedi I chi gyrraedd yma.