Apel Bocs Esgidiau Nadolig

Helpu i wneud y byd yn lle hapusach y Nadolig hwn.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ein apêl Bocs Esgidiau Enfys, mae Theatr Clwyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn cydweithio unwaith eto, y tro yma i greu bocs o lawenydd Nadolig i blant agored i niwed yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig. Rydym yn gofyn i bobl gyfrannu bocsys esgidiau’n llawn eitemau lliwgar a hwyliog i helpu i wneud y byd yn lle gwell i bobl ifanc y Nadolig hwn.


Sut mae dechrau arni?

Rhaid i chi gael bocs esgidiau (neu focs maint esgidiau!) – rhaid iddo gael caead (rhag i bethau syrthio allan) ac yn ddelfrydol cael ei addurno y Nadoligaidd, a gall fod yn hyfryd a phersonol neu gall fod dim ond neis a syml.

Ychwanegwch eich cyfarchion y tymor, neges o gefnogaeth neu ysbrydoliaeth.

Pethau y gallech eu hychwanegu:

  • Danteithion a/neu fyrbrydau iach – melysion, creision, siocled, resins, bariau ffrwythau ac ati ... (Cofiwch wneud yn siŵr bod y dyddiad yn addas ar bopeth a’u bod yn eu pecynnau gwreiddiol!)
  • Teganau a gemau – Gallant fod yn newydd neu’n ail-law (ond rhaid i bob darn fod yn y bocs!)
  • Celf a chrefft
  • Llyfrau, cylchgronau, comics a DVDs
  • Hadau a photiau planhigion (bychain)
  • Addurniad Nadolig

Ychwanegwch label oedran at y bocs (fel ei fod yn mynd i blentyn oedran cywir!) gall fod ar gyfer unrhyw oedran o 18 oed i fyny.

Peidiwch â selio’r bocs fel ein bod yn gallu ei wirio un waith cyn ei anfon allan!


Ble rwyf yn danfon fy mocs?

• Nid oes angen archebu amser i ddod a'ch bocs, dewch i dderbynfa'r theatr ar un o'r amseroedd isod

• Y dyddiadau yw 18fed Rhagfyr yn Theatr Clwyd rhwng 11yb – 5yp

• Bydd gennym wirfoddolwyr yma i helpu ac bydd rheolau llym ac ymbellhau cymdeithasol wedi I chi gyrraedd yma.


Thank you for your help!