Helpu i adfer y bont baent

Mae ein pont baent werthfawr angen eich cefnogaeth chi ar frys.

Yn un o ddim ond llond dwrn sydd ar ôl yn y DU, mae’r bont baent yn nodwedd wreiddiol yn yr adeilad ond mae angen ei hatgyweirio ar frys.

Mae’r bont yn galluogi i’n tîm golygfeydd baentio’r canfasau mawr sy’n addurno’r llwyfannau yn Theatr Clwyd. Mae wedi cael ei defnyddio i greu cefndiroedd gwych llawer o’n cynyrchiadau drwy gydol ein 43 o flynyddoedd o hanes, gan gynnwys set eiconig Home, I’m Darling.

Mae’r bont fecanyddol yn teithio i fyny’r ffrâm fel bod y tîm yn gallu paentio’r llefydd anodd eu cyrraedd. Hebddi, byddai’n rhaid i ni osod y canfas ar y llawr a chamu drosto wrth i ni baentio.

Bydd atgyweirio’r bont yn costio tua £10,000 er mwyn sicrhau ei bod yn cyrraedd y safonau iechyd a diogelwch cyfredol, yn ychwanegol at y gwaith o’i chynnal a’i chadw’n flynyddol. Heb y gwaith hwn, mae gwir risg na fydd posib dal ati i ddefnyddio’r bont.

Plîs helpwch ni i adfer y darn gwerthfawr yma o offer ac, fel arwydd o’n gwerthfawrogiad, byddwn yn diolch yn gyhoeddus i bawb sy’n helpu i adfer y bont. Os ydych chi’n gallu cyfrannu £50 neu fwy, byddwn yn anfon darn o gefndir y pantomeim eleni, Jack and the Beanstalk, atoch chi.

Os hoffech chi gael sgwrs gyda ni am y bont baent, cysylltwch â Megan ar 01352 701828