Aelodaeth

Rydym yn gyffrous i roi mynediad unigryw i chi i’n rhaglen newydd i Aelodau Theatr Clwyd!

Ymunwch heddiw i ddod yn aelod am ddim ond £24.00 ac ennill yr holl fuddion cyffrous hyn:

  • Archebu â blaenoriaeth drwy fanteisio o docynnau sydd yn cael eu gwerthu ymlaen llaw i Aelodau
  • 2 docyn sinema AM DDIM
  • Gostyngiad o 10% yn ein Siop, Caffi a Bar
  • Gostyngiad ym mhris rhaglenni ar gyfer cynyrchiadau Theatr Clwyd
  • Rhybudd ymlaen llaw am sioeau sydd i ddod
  • Digwyddiadau a lansiadau’r tymor i aelodau yn unig
  • E-gylchlythyr rheolaidd

Gall aelodau fanteisio ar y ffaith y gallwch brynu tocynnau yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth, a chael tocynnau ar gyfer ein Pantomeim Roc a Rôl 2018, Dick Whittington! (Iau 1 Mawrth, 10yb)