Aelodaeth

Rydym yn gyffrous i roi mynediad unigryw i chi i’n rhaglen newydd i Aelodau Theatr Clwyd!

Ymunwch heddiw i ddod yn aelod am ddim ond £24.00 ac ennill yr holl fuddion cyffrous hyn:*

 • Archebu â blaenoriaeth drwy fanteisio o docynnau sydd yn cael eu gwerthu ymlaen llaw i Aelodau
 • 2 docyn sinema AM DDIM
 • Gostyngiad o 10% yn ein Siop, Caffi a Bar
 • Gostyngiad ym mhris rhaglenni ar gyfer cynyrchiadau Theatr Clwyd
 • Rhybudd ymlaen llaw am sioeau sydd i ddod
 • Digwyddiadau a lansiadau’r tymor i aelodau yn unig
 • E-gylchlythyr rheolaidd

*Cynllun Aelodaeth Theatr Clwyd Telerau ac Amodau

         

Aelodau sy’n adnewyddu – mewngofnodwch i’ch cyfrif a chlicio ar ‘Adnewyddu Aelodaeth’ yn yr adran Aelodaeth.


Digwyddiadau i Ddod i Aelodau

Bydd yr aelodau’n cael gwahoddiad i ymuno â ni mewn nifer o ddigwyddiadau gwybodaeth cyffrous i Aelodau, gan gynnwys y canlynol:

 • Teithiau Cefn Llwyfan
 • Derbyniad Ystafell Ymarfer
 • Te Prynhawn
 • Lansiad y Tymor

Archebu Tocynnau Ymlaen Llaw gydag Aelodaeth

Ar ôl i chi ddod yn aelod, bydd eich cyfrif yn galluogi i chi i fanteisio ar archebu blaenoriaeth yn awtomatig.


Eisiau cefnogi mwy ar Theatr Clwyd?

Mwy o wybodaeth am sut gallwch chi ein helpu ni i greu cynyrchiadau o safon byd, cefnogi talent newydd ac addawol, a chyflwyno’r gwaith cymunedol pwysig rydym yn ei wneud.