Beauty and the Beast wedi’i ohirio tan 2021

Gyda thristwch mawr rydym yn gorfod gohirio pantomeim 2020/21,Beauty and the Beast.

Roedden ni wir eisiau cynnal y sioe eleni – rydyn ni wedi trefnu cast gwych ac mae ein timau sy’n adeiladu’r set ac yn creu’r gwisgoedd yma yn Sir y Fflint yn brysur wrthi’n cynllunio a dylunio’r sioe. Rydyn ni mor siomedig na fyddwn ni’n gallu rhannu’r holl waith yma gyda chi eleni fel y bwriadwyd.

Mae ein cyfnod estynedig ar gau wedi gwneud eleni’n galed yn ariannol ac er ein bod yn credu y gallwn ni oroesi, ni allwn fforddio cymryd unrhyw risg a all beryglu ein theatr, y gwaith rydyn ni’n ei wneud ac ar gyfer ein cymunedau, a’n pantomeimiau, ymhen blynyddoedd i ddod. Mae maint a chostau cynhyrchu a chynnal sioe ar raddfa fawr fel ein panto ni’n golygu y gallai unrhyw symptomau neu salwch yn y cwmni a’r 14 diwrnod dilynol o ynysu ar gyfer y tîm roi’r theatr mewn perygl ariannol mawr. Heb unrhyw yswiriant ar gael ar gyfer theatrau ar hyn o bryd, ni allwn beryglu ein dyfodol na dyfodol y 140 o weithwyr yr ydym yn gyfrifol am eu bywoliaeth.

Rydyn ni’n gwybod bod hon yn siom enfawr i ni i gyd ond bydd y panto roc a rôl yn ei ôl. A chyn hynny, rydyn ni’n gweithio ar ddod â pherfformiadau byw yn ôl i’n theatr ni ar y bryn gyda digwyddiadau cyffyrddiad ysgafn yn ystod y misoedd nesaf (cadwch lygad am y newyddion). Gobeithio y gwelwn ni chi cyn gynted ag y gallwn ni.

Gyda’n dymuniadau gorau,

Tamara (Cyfarwyddwr Artistig) a Liam (Cyfarwyddwr Gweithredol)


Ad-daliad a Chyfnewid Tocynnau

Byddwn yn llwyfannu Beauty and the Beast yn 2021/22. Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd ein timau’n cysylltu â chi ar e-bost i gynnig yr opsiynau canlynol i chi:

  • Trosglwyddo eich tocynnau presennol i’r un seddau ar gyfer y perfformiad cyfatebol y flwyddyn nesaf
  • Nodyn credyd gyda Theatr Clwyd i brynu tocynnau yn y dyfodol
  • Cyfrannu gwerth y tocynnau yn llawn neu’n rhannol i gefnogi’r theatr
  • Ad-daliad llawn i’ch cerdyn talu

Mae tîm y Swyddfa Docynnau yn gweithio o bell ar hyn o bryd ac yn gweithio llai o oriau hefyd, felly yn hytrach na’n ffonio ni, arhoswch iddyn nhw gysylltu â chi yn ystod y 10 diwrnod gwaith nesaf.


Cwestiynau Cyffredin

A ddylwn i ffonio'r swyddfa docynnau?
Na. Ar hyn o bryd, oherwydd Covid-19, mae gennym dîm swyddfa docynnau llai. Byddwn yn cysylltu â phawb trwy e-bost (neu os nad oes gennych e-bost yna dros y ffôn).

Os nad ydych wedi clywed gennym erbyn dydd Llun 10fed Awst, yna gyrrwch e-bost at tickets@theatrclwyd.com

Mae gen i docynnau, beth yw fy opsiynau?

Pan gysylltwn ni â chi, rhoddir yr opsiynau canlynol i chi:

• Trosglwyddo'ch tocynnau cyfredol i'r un seddi ar gyfer y perfformiad cyfatebol y flwyddyn nesaf
• Nodyn credyd gyda Theatr Clwyd ar gyfer prynu tocynnau yn y dyfodol
• Rhoi gwerth llawn neu rannol eich tocynnau i gefnogi'r theatre
• Ad-daliad llawn yn ôl ar i'ch cerdyn credyd

Pam fod y pantomeim wedi’i ganslo?

Mae ein cyfnod estynedig ar gau wedi gwneud eleni’n galed yn ariannol ac er ein bod yn credu y gallwn ni oroesi, ni allwn fforddio cymryd unrhyw risg a all beryglu ein theatr, y gwaith rydyn ni’n ei wneud ac ar gyfer ein cymunedau, a’n pantomeimiau, ymhen blynyddoedd i ddod. Mae maint a chostau cynhyrchu a chynnal sioe ar raddfa fawr fel ein panto ni’n golygu y gallai unrhyw symptomau neu salwch yn y cwmni a’r 14 diwrnod dilynol o ynysu ar gyfer y tîm roi’r theatr mewn perygl ariannol mawr. Heb unrhyw yswiriant ar gael ar gyfer theatrau ar hyn o bryd, ni allwn beryglu ein dyfodol na dyfodol y 140 o weithwyr yr ydym yn gyfrifol am eu bywoliaeth.

A fydd unrhyw beth yn lle’r pantomeim?

Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar ychydig o opsiynau risg isel i sicrhau bod rhai dathliadau Nadolig yn y theatr.

Beth sy’n digwydd os yw fy nhocynnau ar gadw?

Bydd ein swyddfa docynnau yn cysylltu gyda chi, a chewch y cyfle i drosglwyddo eich archeb i sioe'r flwyddyn nesaf gyda dyddiad penodol i chi dalu am eich tocynnau.

Nid wyf wedi prynu tocyn eto, pryd allaf i eu prynu ar gyfer sioe'r flwyddyn nesaf?

Bydd tocynnau ar gyfer cynhyrchiad 2021/22 o Beauty and the Beast yn mynd ar werth yn gynnar yn 2021 ar gyfer y rhai sydd heb brynu na chadw tocynnau eto.

A allaf symud fy nhocynnau i unrhyw berfformiad y flwyddyn nesaf?

Nid ar hyn o bryd - mae'r broses o symud cynulleidfaoedd yn waith enfawr - er ein bod ni'n gallu trosglwyddo pobl i'r perfformiad cyfatebol y flwyddyn nesaf, allwn ni ddim newid y tu hwnt i hynny. Fodd bynnag ... Os bydd angen i chi newid y dyddiad pan fyddwch chi'n dod i weld y sioe, yna rydyn ni'n argymell cadw'ch arian ar gredyd gyda ni er mwyn gallu ei ddefnyddio wedyn wrth brynu tocynnau panto yn y dyfodol.