Artist a Cwmni

 

TYFU | GROW

Cynllun Preswyl Artistiaid a Chwmnïau Theatr Clwyd 2020

Mae Theatr Clwyd yn cyhoeddi chwe chyfnod preswyl yn 2020 i gefnogi artistiaid a chwmnïau i ddatblygu eu gwaith. Bydd ein cyfnodau preswyl yn cynnwys y canlynol:

 • Rhwng 1 a 2 wythnos o ofod ymarfer (y dyddiadau wedi’u nodi isod)
 • Gofod swyddfa
 • Cyngor a chefnogaeth un i un gan ein Timau Cynhyrchu a Rhaglennu, Ymgysylltu Creadigol, Cyfathrebu a Rhoi, Cynhyrchu a/neu Gyllid
 • Cefnogaeth gyda cheisiadau cyllido
 • Cyfle i rannu eich gwaith ar ddiwedd y cyfnod preswyl gyda thîm Theatr Clwyd a rhanddeiliaid allanol. Hefyd gallwn gynnig cefnogaeth gyda dod o hyd i gynulleidfa ar gyfer y rhannu.

Dyddiadau’r cyfnodau preswyl

 • 20 Ebrill – 1 Mai 2020
 • 11 – 22 Mai 2020
 • 1 – 12 Mehefin 2020
 • 5 – 9 Hydref 2020

Bydd dau o’r cyfnodau preswyl yn benodol ar gyfer cwmnïau sy’n datblygu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd teuluol. Bydd y cyfnodau preswyl hyn, yn ogystal â chynnig 1 i 2 wythnos o ofod ymarfer, yn cynnig cyfle i berfformio perfformiad byrfyfyr yn ystod Penwythnos Celfyddydau Teuluol blynyddol Theatr Clwyd ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2020. Dyma gyfle gwych i arddangos eich gwaith i gynulleidfa deuluol fechan fel rhan o’r penwythnos a ddenodd 5000 o bobl i’n hadeilad ni y llynedd.

 • 13 – 24 Gorffennaf 2020

Rydyn ni’n awyddus iawn i glywed gan gwmnïau sy’n gweithio yn y Gymraeg. 

 

Sut i Wneud Cais

Anfonwch ddogfen atom ni (3 ochr A4) neu fideo (3 munud) sy’n cynnwys y canlynol:

 • Crynodeb o’ch gwaith fel artist/cwmni, gwybodaeth efallai am gynyrchiadau blaenorol neu os mai hwn yw eich cynhyrchiad cyntaf, syniad am y gwaith rydych chi eisiau ei wneud fel cwmni
 • Dywedwch wrthym am y gwaith rydych chi eisiau ei ddatblygu gyda ni – ar gyfer beth fyddwch chi’n defnyddio’r amser? Pa gyngor fyddai’n ddefnyddiol i chi? A fyddai rhannu eich gwaith a chael adborth yn werthfawr?
 • Dywedwch wrthym pa un o’r cyfnodau preswyl fyddai’n gweithio i chi – os oes sawl un yn bosib, grêt! Rhestrwch nhw yn y drefn rydych yn eu ffafrio.

Gall eich dogfen/fideo gynnwys lluniau, mapiau meddwl, unrhyw beth rydych chi eisiau! Rydyn ni’n croesawu ceisiadau yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Sylwer na allwn gynnig cefnogaeth ariannol na llety.

Anfonwch eich ceisiadau at Tom Bevan, Cynhyrchydd Cynorthwyol, yn Theatr Clwyd (tom.bevan@theatrclwyd.com) erbyn 5yp ar 29 Tachwedd 2019

 


Cwmnïau rydyn ni wedi’u cefnogi…


Milky Peaks | Seiriol Davies

 

‘It was a total joy to spend time developing our new show at Theatr Clwyd. Milky Peaks was at that time at a point in its development where we needed to make some important choices and shifts in it, which seemed quite scary. The warmth of the welcome and the professionalism and non-pressurey attentiveness of the team there created the perfect environment for us to make these shifts and now the show is on a really exciting track. It is also brilliant to work in a building with such spark and confident creative ambition; it gives a great bar to live up to. I look forward immensely to being back there again, and would recommend working there in a heartbeat.’

Seiriol Davies  


Howl's Moving Castle | Tara Finney

‘It was great to kick-start our R&D for Howl’s Moving Castle at Theatr Clwyd – a show that fuses live action, puppetry & music it is vital to get the creatives together in a room to play around. And with the rolling Welsh hills visible through the rehearsal room windows, we could almost imagine the Castle wandering through the Waste right outside!”

Tara Finney, Producer 


Electrolyte | Wildcard

‘We had such a brilliant time at Theatr Clwyd!

It was brilliant to be able to have a creative and open space to really focus our energies into writing music and devising for our show; to be able to make as much noise as we needed! Theatr Clwyd were so supportive. We were given loads of advice for our future in terms of marketing, budgeting and how we can enable our show to have a future life after Edinburgh. We had a little showing on the last day at Clwyd and everyone who came gave us really helpful feedback. We managed to get a great deal done, and we had such a fun and inspiring week!’

Maimuna Memon, Creative Associate and Resident Composer 


'Dance piece for young people' | Angharad Price-Jones

‘We felt a great amount of support from the whole team at Theatr Clwyd. The opportunity to have time and space to explore and share our ideas has been invaluable. We look forward to further developing the work that we have researched in this R&D and are very grateful for the support of Theatr Clwyd and Arts Council Wales to make the first step in this production possible’

Angharad Price-Jones, Director 


The Edinburgh Test | Missmanaged Theatre

‘In November 2017 Missmanaged Theatre were welcomed into Theatr Clwyd’s studio space to perform two focus groups of The Edinburgh Test, a play that explores the struggles and triumphs of four new mothers. Our audience was made up of Mothers of all ages from the area as well as trauma counsellors and nurses. After performing the play, which seeks to start a conversation on postnatal mental health, our audience were incredibly open in sharing their stories and providing feedback to help us create our final production.

I felt the aim of The Edinburgh Test’s Clwyd sharing was summed up by one very moved lady who said to us ‘I just didn’t know anyone else felt that way’

Rachel Harper, Writer 


Project Hush | Papertrail Productions

 

Project Hush is a new production being developed by Papertrail with the support of the Arts Council of Wales and National Theatre Wales.

The inspiration for Project Hush is the site of the former weapons factory in Rhydymwyn Valley, which played a role in the development of the Atomic Bomb and the story of Kyoko Gibson who grew up in the aftermath of the bombing of Hiroshima and now lives in Wales.

‘It’s a local story that has global significance and it has been hugely valuable to develop the idea with the support of local groups such as Rhydymwyn Valley History Society, students from Glyndwr University and participants from Theatr Clwyd’s drama group. It has also been very useful to have the support of Theatr Clwyd who have provided rehearsal and administrative support for the project. We will take what we have learnt from this Research and Development period and develop the script further before the project goes into full rehearsal and production.’
Bridget Keehan, Artistic Director 


My People - Invertigo Theatre Company

A note from Steffan Donnelly, Co-Artistic Director:

We adapted My People, Caradoc Evans’ searing collection of short stories, which interrogate the values of the Nonconformist community in the rural West Wales of the early 1900s. The publication of My People in 1915 caused a literary sensation. It was denounced in The Western Mail as ‘the literature of the sewer’ and Evans was branded a national traitor.

Having toured to Theatr Clwyd on occasions in the past, we were incredibly excited when they agreed to develop and co-produce My People. The ambitious production we created together in November 2015 was instrumental in the development of our theatre company. The stories are challenging, angry, and complex, but with Theatr Clwyd’s expertise and resources, we were able to unpick them and bind them into a full script.