Archeb Ysgolion

Mae gwneud archeb ar gyfer eich ysgol yn hawdd yn Theatr Clwyd!

Gallwch naill ai archebu gyda’n swyddfa docynnau 01352 701521 neu lenwi ein ffurflen archebu a’i hanfon yn ôl atom, neu e-bostiwch emma.roberts@theatrclwyd.com

Rydym yn cynnig y prisiau gorau isel i ysgolion gyda thocynnau athrawon am ddim*

Deallwn fod angen hyblygrwydd ar ysgolion i dalu am docynnau, felly dyna pam yn Theatr Clwyd y gallwch archebu eich tocynnau nawr, a thalu yn llawn o fewn 30 diwrnod i’ch ymweliad. Os yw hyn yn dal i fod yn broblem, fodd bynnag, siaradwch â ni a byddwn ni’n hapus i helpu fel y medrwn. I wneud eich ymweliad hyd yn oed yn fwy cofiadwy a pherthnasol, gallwn hefyd ddarparu pecyn cyfoethogi i’ch ysgol. Gallai hyn fod yn weithdy, sesiwn Ôl Drafodaeth gyda chast y sioe, pecyn adnoddau i’r athro neu daith theatr.

Am fwy o wybodaeth neu i drafod eich archeb cysylltwch â emma.roberts@theatrclwyd.com neu 01352701527
* athro / athrawes yn mynychu am ddim gyda phob 10 tocyn a brynir (cynradd) ac am bob 20 (uwchradd)


Yn fuan ar gyfer CA2 Gwanwyn 2019…

Wave Me Goodbye

Jaqueline Wilson
Addaswyd gan Emma Reeves
5+ Oed

25-26 / 23 Ebrill – 3 Mai | 10yb | 12.45yp
£5 | 1 tocyn athro am ddim gyda pob 10 tocyn

Medi, 1939. Wrth i’r Ail Ryfel Byd ddechrau, caiff Shirley, sy’n ddeg oed, ei hanfon ar drên ‘am wyliau bach’.

Caiff Shirley ei hanfon i gefn gwlad i fyw mewn Tŷ Coch dieithr gyda Mrs Waverley, gwraig ryfedd a meudwyaidd. Yma, ochr yn ochr â dau fachgen o Lundain, Kevin ac Archie, bydd bywyd Shirley yn newid am byth.

Addasiad newydd o waith arobyn Jaqueline Wilson, stori hyfryd a symudol am gyfeillgarwch a thewrder.

Profiad hwylus theatrig!

Ymgollwch yn y sioe wrth wisgo i fynnu mewn dillad o’r 1940’au. Dim ond os yr hoffech. Pa hoff beth fyddech chi yn pacio yn eich cês chi? Pam ddim dod ag ef gyda chi i’w drafod yn eich gweithdy.

Mae gweithdy pwrpasol ar gael AM DDIM wrth archebu yn gynnar, ac ar gael yn y Gymraeg a Saesneg. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â emma.roberts@theatrclwyd.com neu nerys.edwards@theatrclwyd.com


Sut i Archebu?
Gallwch brynu eich tocynnau ac archebu eich gweithdy trwy gysylltu gyda’r swyddfa docynnau 01352 701521.
(Nid yw tocynnau ar gyfer ysgolion ar gael i’w prynu ar-lein.)

Ydych chi wedi clywed am gronfa “Ewch i Weld” a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru? Gallai eich ysgol chi dderbyn 90% o’ch costau ar gyfer mynychu’r sioe hon – mae hynny hyd at £ 1,000! I weld os ydych chi’n gymwys, dyma’r ddolen i’w tudalen gwybodaeth bit.ly/TCewchiweld