Archeb Ysgolion

Mae gwneud archeb ar gyfer eich ysgol yn hawdd yn Theatr Clwyd!

Gallwch naill ai archebu gyda’n swyddfa docynnau (01352) 344101 neu lenwi ein ffurflen archebu a’i hanfon yn ôl atom, neu e-bostiwch emma.roberts@theatrclwyd.com

Rydym yn cynnig y prisiau gorau isel i ysgolion gyda thocynnau athrawon am ddim*

Deallwn fod angen hyblygrwydd ar ysgolion i dalu am docynnau, felly dyna pam yn Theatr Clwyd y gallwch archebu eich tocynnau nawr, a thalu yn llawn o fewn 30 diwrnod i’ch ymweliad. Os yw hyn yn dal i fod yn broblem, fodd bynnag, siaradwch â ni a byddwn ni’n hapus i helpu fel y medrwn. I wneud eich ymweliad hyd yn oed yn fwy cofiadwy a pherthnasol, gallwn hefyd ddarparu pecyn cyfoethogi i’ch ysgol. Gallai hyn fod yn weithdy, sesiwn Ôl Drafodaeth gyda chast y sioe, pecyn adnoddau i’r athro neu daith theatr.

Am fwy o wybodaeth neu i drafod eich archeb cysylltwch â emma.roberts@theatrclwyd.com neu 01352 701527
* athro / athrawes yn mynychu am ddim gyda phob 10 tocyn a brynir (cynradd) ac am bob 20 (uwchradd).
Efallai y gofynnir i chi am flaendal o 10%.