Archeb Ysgolion

Mae gwneud archeb ar gyfer eich ysgol yn hawdd yn Theatr Clwyd!

Gallwch naill ai archebu gyda’n swyddfa docynnau (01352) 344101 / 701521 neu lenwi ein ffurflen archebu a’i hanfon yn ôl atom, neu e-bostiwch emma.roberts@theatrclwyd.com

Rydym yn cynnig y prisiau gorau isel i ysgolion gyda thocynnau athrawon am ddim*

Deallwn fod angen hyblygrwydd ar ysgolion i dalu am docynnau, felly dyna pam yn Theatr Clwyd y gallwch archebu eich tocynnau nawr, a thalu yn llawn o fewn 30 diwrnod i’ch ymweliad. Os yw hyn yn dal i fod yn broblem, fodd bynnag, siaradwch â ni a byddwn ni’n hapus i helpu fel y medrwn. I wneud eich ymweliad hyd yn oed yn fwy cofiadwy a pherthnasol, gallwn hefyd ddarparu pecyn cyfoethogi i’ch ysgol. Gallai hyn fod yn weithdy, sesiwn Ôl Drafodaeth gyda chast y sioe, pecyn adnoddau i’r athro neu daith theatr.

Am fwy o wybodaeth neu i drafod eich archeb cysylltwch â emma.roberts@theatrclwyd.com neu 01352701527
* athro / athrawes yn mynychu am ddim gyda phob 10 tocyn a brynir (cynradd) ac am bob 20 (uwchradd).
Efallai y gofynnir i chi am flaendal o 10%.