Ystafell Clwyd

Mae’r Ystafell Clwyd yn ystafell ddigwyddiadau amlbwrpas ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau, o gyfarfodydd i gynhadleddau, derbyniadau a phartїon priodas, ac hefyd perfformiadau cerddoriaeth a dawns.

Clwyd Theatr Cymru interior and exterior photographs for marketing.

 

Mae prif ardal o 11 medr x 15 medr, gyda nenfwd uchel a llawr pren sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer dawns. Mae dau ardal eistedd sydd wedi eu codi ychydig, un 7 medr x 11 medr, a’r llall 8 medr x 12 medr, sydd yn cynnwys bâr os oes angen.

Mae adnoddau cyfyngedig goleuo a sain, ond fe all y rhain gael eu ehangu ar gyfer ddigwyddiadau unigol. Mae gennym sgrîn fawr taflunio, ac offer AV sydd yn gallu cael eu gosod i weddu gofynion ein cwsmeriaid.

Clwyd Theatr Cymru interior and exterior photographs for marketing.

 

Mae dwy ystafell ychwanegol ar y llawr nesaf (Bâr Tanysgrifwyr ac Ystafell Haydn Rees) sydd yn cysylltu â Ystafell Clwyd trwy risiau preifat.

 

Ffeiliau Atodol