Ystafell Clwyd

Mae’r Ystafell Clwyd yn ystafell ddigwyddiadau amlbwrpas ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau, o gyfarfodydd i gynhadleddau, derbyniadau a phartїon priodas, ac hefyd perfformiadau cerddoriaeth a dawns.

Clwyd Room empty

 

Mae prif ardal o 11 medr x 15 medr, gyda nenfwd uchel a llawr pren sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer dawns. Mae dau ardal eistedd sydd wedi eu codi ychydig, un 7 medr x 11 medr, a’r llall 8 medr x 12 medr, sydd yn cynnwys bâr os oes angen.

Mae adnoddau cyfyngedig goleuo a sain, ond fe all y rhain gael eu ehangu ar gyfer ddigwyddiadau unigol. Mae gennym sgrîn fawr taflunio, ac offer AV sydd yn gallu cael eu gosod i weddu gofynion ein cwsmeriaid.

Clwyd Theatr Cymru interior and exterior photographs for marketing.

 

Mae dwy ystafell ychwanegol ar y llawr nesaf (Bâr Tanysgrifwyr ac Ystafell Haydn Rees) sydd yn cysylltu â Ystafell Clwyd trwy risiau preifat.


Ffeiliau Atodol

Clwyd Room 2018 Fixed Rig Detail

 

Clwyd Room 2018 Fixed Rig Detail

 

Clwyd Room Grid Overlay

 

Clwyd Room Grid Overlay

 

Clwyd Room Standard Theatre Layout End On

 

Clwyd Room Standard Theatre Layout End On