Theatr Anthony Hopkins

Awditoriwm

Haen ogwydd Sengl, gyda seddi cyfandirol yn rhoi’r mwyafrif o 569 sedd – sef 519 sedd, 5 safle cadair olwyn, ac hefyd 45 sedd ar lift blaen llwyfan.
Lifftiau blaen llwyfan ar gyfer y llwyfan, seddi a pit y gerddorfa.
Ystafelloedd rheoli, ymweld, a thaflunio wedi eu lleoli i gerfn yr awditoriwm.

 

14_Os1KZX5lQ6


Llwyfan
Llwyfan prosceniwm; yn agor 10.65 medr x 6.5m uchder (amrywiol)
Llen Dân i wal gefn y llwyfan 10.74 medr
Llen Dân i flaen y llwyfan 1.11 medr
Blaen y llwyfan i flaen y ‘forestage’ 3.72 medr
Llwyfan gwastad, llawr pren caled spring, arwyneb pren called
Toriadau carped, cafnau golau troed a trapddrysau ar lawr y llwyfan, fel arfer gyda pren caled drostynt.
Lled y ‘wings’ 8 medr SR, 2.5 medr SL (gan gynnwys 2 i fyny a lawr)
Ucder y grid 18.48medr
Gall lifftiau’r ‘forestage’ wneud lle i 40 yn pit y gerddorfa.

 

Piano cyngerdd Bosendorfer Imperial
Cornel bromptio SL
‘Get in’ ar lefel llwyfan, ardal lwytho dwbwl, pob drws 2.75medr o daldra x 3.1medr

Goleuo a Sain
Gweler y cynlluniau ac amserlenni

Ystafelloedd Wisgo
Chwech ar lefel y llwyfan, lle I 24, oll gyda chawod
(DR4 ar gyfer 4, DR5 ar gyfer 5, DR6  ar gyfer 3, DR8 ar gyfer 5, DR9 ar gyfer 4)
Toiledau a thoiledau anabl ar lefel y llwyfan
Swyddfa i’r cwmni ymweld
Ystafell Werdd gyda gwasaneath arlwyo ar y llawr cyntaf
Ystafell ymlochi ar y llawr cyntaf
Dwy ystafell fand o dan y llwyfan
Peiriannau golchdy â weithredir gyda arian


Ffeiliau atodol

AHT GP July 2017

 

AHT Section July 2017

 

AHT GP and Section July 2017.dwg

 

AHT Plan LX Detail March 2019

 

AHT Plan LX Detail March 2019.dwg

 


AHT- Technical Overview September 2018

 

AHT LX Spec September 18

 

AHT Sound Spec September 2018

 

Theatr Clwyd Anthony Hopkins Theatre (AHT) Hanging Plot

 


 

 

AHT images:

Front and Rear Slot Position FOH Void Truss and Ladder Bar AHT SR Rear Slot and F Spot Position AHT Pit Lifts with Seats AHT Auditorium from Stage Rear Auditorium Lighting Bar Bridge 3 Max Face Lighting Reach Extreme Forestage 15 Deg S4Z Bridge 2 Max Face Lighting Reach Person inline Bar 11 - 15 Deg S4ZAHT General Rear of Prosc ViewAHT SL Perches View of Bridges and Rear Aud Bar from Setting Line Upper and Lower Assemblies