Llety

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am Theatr Clwyd a’r ardal leol. Mae’n cynnwys canllaw i lety lleol.Nid ydym wedi archwilio’r llety a gynhwysir yn y canllaw hwn ac nid ydym yn gwneud unrhyw argymhellion. Rhowch wybod i ni os bydd y wybodaeth yma yn anghywir, fel y gallwn gywiro. Byddem hefyd yn ddiolchgar o glywed eich sylwadau am lety lleol.