Theatr Emlyn Williams

EmlynWilliamsTheatre

Awditoriwm

Safle stiwdio hyblyg i 147 – 250 yn dibynnu ar y cynllun. Seddi clustogog ar rostra ‘steeldeck,’ gall gael eu trefnu mewn unrhyw ffurf. Cynlluniau ar gyfer cynllun safonol ar gael. Mae cwmnїau ymweld fel arfer yn defnyddio un o ddau gynllun pen llwyfan sydd ar gael, gan roi naill ai 167 sedd gyda 7m o uchder llwyfan a dyfnder lawn, neu 147 sedd gyda 8m o ddyfnder llwyfan. Gall y balconi Goleuo/Sain ar hyd yr ochr gynnig hyd at 20 sedd ychwanegol. Ystafelloedd rheoli ac ymweld ar lefel y balconi.

 

Llwyfan

Arwynebedd y llawr 16m x 16m: mae’r ardal perfformio yn amrywio rhwng 5m x 5m i 7m x 16m.
Cliriad dan y ‘catwalks’ 6m, arwahân i o dan y ‘catwalk US’ – mae hwn yn 5.6m
Ardal y ‘wing’ wedi ei ffurfio o fewn y llawr trwy’r cynllun
Mynediad i bob cornel o’r lleoliad o’r tu allan.
Balconi Goleuo/Seddau ar dair ochor, 1m o lêd, 3.24m o gliriad oddi dan. Mae’r Ystafell Rheoli yn cymeryd lle rhan o’r balconi ar un ochr.
Tri bar winch US ar gyfer cyc/Blacks/Lx.
Desg Bromptio fel arfer yn yr ystafell reoli; ond fe all fod ar lefel y llawr.
‘Get in’ ar lefel y llwyfan; safle lwytho dwbwl, pob drws yn 2.75m x 3.1m, ac wedyn trwy ddrysau dwbwl 1.6m o led x 3.1m o uchder.
Piano unionsyth ar gael.

Goleuo a Sain
Mae’r ‘catwalks’ goleuo mewn ffurf grid ‘naughts & crosses’ dros yr holl safle, gyda ‘catwalk’ perimedr o amgylch yr ochrau. Mae barau goleuo hyd uchder gwasg ar pob ochr o’r ‘catwalks.’
Gweler y cynlluniau ac amserlenni.
Ystafelloedd wisgo
Pedair ar lefel y balconi, lle I 15, oll gyda cawod. Toiledau ar lefel y balconi a’r llwyfan. Toiled anabl ar lefel y llwyfan, Ystafell Werdd gyda gwasanaeth arlwyo, ystafell ymolchi, i gyd yn cael eu rhannu â Theatr Anthony Hopkins. Mae Peiriannau golchdy â weithredir gyda arian hefyd ar gael.


Ffeiliau wedi eu hatodi

EWT end on Feb 2018

 

EWT end on Feb 2018.dwg

 

EWT thrust Aug 2017

 

EWT thrust Aug 2017.dwg

 

EWT- In The Round (With X-Overs) September 2018

 

EWT In-the-Round (with x-overs) Sept 2018.dwg

 

EWT Fixed Grid & Gallery Bars

 

EWT Fixed Grid & Gallery Bars.dwg

 

EWT LX Spec – September 18

 

EWT Sound Spec – September 2018

 

EWT- Technical Overview