Addysg Bellach / Uwch

Addysg Bellach / Uwch

Rydyn ni’n gweithio llawer iawn gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol gan gyflwyno prosiectau cyffrous ac arloesol i gynorthwyo gyda’u dysgu.
Edrychwch ar ein cylchlythyr Ysgolion a Cholegau i gael gwybod beth sy’n cael ei gynnal gennym ar gyfer disgyblion/myfyrwyr a manteisiwch ar bob cynnig a gostyngiad.
Cliciwch ar yr iaith i weld neu lawrlwytho’r cylchlythyr; mae ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.


Oriel
Mae gennym ni Oriel Addysg barhaol sydd ar gael am ddim i arddangos gwaith myfyrwyr am ddim. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Teithiau a Sgyrsiau 
Rydyn ni’n gallu cynnig teithiau o amgylch y theatr a hefyd sgyrsiau gydag aelodau o staff. Mae pob cynhyrchiad yn Theatr Clwyd yn cynnwys sgwrs ar ôl y sioe gyda’r cast a’r cyfarwyddwr, gyda chyfle i fyfyrwyr ofyn cwestiynau am y sioe maent wedi’i gweld, y pynciau a godwyd ac am weithio yn y theatr. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Yn Trefnu Ymweliad? 
Ydych chi’n trefnu ymweliad â’r theatr? Angen cefnogaeth ychwanegol? Efallai yr hoffech chi gyfoethogi’r profiad gyda thrafodaeth ar ôl y sioe gyda’r cast neu gyfarfod rhai o dîm Theatr Clwyd? Cysylltwch a byddwn yn helpu i wneud eich ymweliad yn un arbennig iawn! Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com