Newyddion Back

Dyfodol Theatr Clwyd

Ond mae’r adeilad angen ei ailddatblygu ar frys i sicrhau nid yn unig ei fod yn ddiogel ac yn addas i bwrpas ond hefyd i greu cartref gwyrdd ac ysbrydoledig i’n cymuned ni am y 40 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Bydd y prosiect unigryw yma yn sicrhau bod Gogledd Cymru’n cadw’r adnodd hanfodol a chynaliadwy yn ariannol yma ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gweld ein cunlluniau: futuretheatrclwyd.com