Newyddion Back

Tanysgrifio ac Arbed! Haf 2019

Gwelwch fwy o theatr am lai trwy archebu’n gynnar i gael y seddi gorau am y pris gorau.


Tanysgrifio ac Arbed

Archebwch y 4 sioe yma ac arbed 25%

 

 


Ansicr am ddyddiadau?

Cewch gyfnewid tocynnau am ddim i wahanol berfformiad o’r un sioe!


Cwestiynau Cyffredin

  • Unrhyw delerau ac amodau?
    Nid yw tocynnau tanysgrifiad yn berthnasol i ymarferion Gwisg Agored a hefyd maen nhw’n dibynnu ar argaeledd.
  • Sut mae eu harchebu?
    Mae dwy brif ffordd – fe allwch chi naill ai archebu gyda’n staff cyfeillgar yn y swyddfa docynnau ar 01352 701521, a fydd yn gallu’ch cynghori chi ar y lle gorau i eistedd a’r argaeleddd gorau, NEU fe allwch chi archebu ar-lein. Wrth archebu ar-lein, y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydi rhoi eich tocynnau i gyd yn y fasged a chyn gynted ag y byddwch chi wedi rhoi’r tocynnau ar gyfer digon o sioeau yn eich basged, bydd y gostyngiad yn cael ei weithredu.
  • Dydi fy nhocynnau i ddim yn ymddangos yn fy masged i?
    Gwnewch yn siŵr nad ydych chi wedi dewis tocynnau o’r band pris isaf (gwyrdd ar ein cynllun seddau ni fel rheol) neu ar gyfer ymarfer Gwisg Agored, oherwydd dydi arbedion Tanysgrifiad ddim yn berthnasol ar y tocynnau hynny.

Yn dibynnu ar argaeledd | Os byddwch yn newid i seddau drutach, gofynnir i chi dalu’r gwahaniaeth | Ni ellir ei ddefnyddio mewn ymarferion Gwisg Agored na’r band pris tocyn isaf (£10 fel arfer) | Rhaid archebu pecynnau tanysgrifio yn yr un trafodiad | Mae’r gostyngiadau hyn yn ddilys ar sioeau sydd yn y grŵp cynnig yn unig.