Newyddion Back

Ein Diwrnod Agored Gyrfaoedd Cyntaf i Ysgolion

Mae Dydd Iau yn ddiwrnod cyffrous iawn i ni yn y theatr wrth i ni gynnal ein diwrnod agored gyrfaoedd cyntaf i ysgolion uwchradd!

Rydyn yn edrych ymlaen at agor ein drysau i 200 o bobl ifanc o ysgolion uwchradd Sir y Fflint, gan roi cyfle iddyn nhw archwilio gwaith theatr a chael eu hysbrydoli gan y gyrfaoedd a’r swyddi amrywiol sydd ar gael o fewn Theatr Clwyd.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi mynediad i gefn llwyfan y theatr gan gynnwys y rig oleuo, y gweithdy setiau, yr adran wisgoedd a chyfle i brofi’r gwahanol elfennau o newid golygfa yn ein pantomeim Dick Whittington.

Gyda phrofiad o gynnal mwy na 400 o gynyrchiadau ein hunain gyda gwisgoedd a setiau yn cael eu creu yma yn Yr Wyddgrug, byddwn yn rhannu ein profiad o sut mae sioe yn cael ei gynllunio a’i chreu gan ein staff proffesiynol a phrofiadol.