Newyddion Back

Tanysgrifio ac Arbed

Y seddau gorau am y prisiau gorau


Tocyn Tymor Hyblyg

3 sioe ac arbed 15% | 5+ sioe ac arbed 20%

Dewiswch 3 neu fwy o’r canlynol:

Manteision:

 • Y seddi gorau am y prisiau gorau
 • Cyfnewid tocynnau am ddim

Cwestiynau Cyffredin

 • Unrhyw delerau ac amodau?
  Nid yw tocynnau tanysgrifiad yn berthnasol i ymarferion Gwisg Agored a hefyd maen nhw’n dibynnu ar argaeledd.
 • Sut mae eu harchebu?
  Mae dwy brif ffordd – fe allwch chi naill ai archebu gyda’n staff cyfeillgar yn y swyddfa docynnau ar 01352 701521, a fydd yn gallu’ch cynghori chi ar y lle gorau i eistedd a’r argaeleddd gorau, NEU fe allwch chi archebu ar-lein. Wrth archebu ar-lein, y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydi rhoi eich tocynnau i gyd yn y fasged a chyn gynted ag y byddwch chi wedi rhoi’r tocynnau ar gyfer digon o sioeau yn eich basged, bydd y gostyngiad yn cael ei weithredu.
 • Dydi fy nhocynnau i ddim yn ymddangos yn fy masged i?
  Gwnewch yn siŵr nad ydych chi wedi dewis tocynnau o’r band pris isaf (gwyrdd ar ein cynllun seddau ni fel rheol) neu ar gyfer ymarfer Gwisg Agored, oherwydd dydi arbedion Tanysgrifiad ddim yn berthnasol ar y tocynnau hynny.

Mae gormod o sioeau anhygoel – pa un ddylwn i ddewis?
Ymddiheuriadau – rydyn ni’n eu hargymell nhw i gyd… felly, dydyn ni ddim yn llawer o help wrth i chi geisio dewis!


Y Print Mân: Mae’r cynnig yma’n dibynnu ar argaeledd | Ni roddir ad-daliadau o ganlyniad i’r cynnig hwn nac unrhyw gynnig dilynol | Y cynnig yn berthnasol i sioeau penodol yn unig | Ni ellir ei ddefnyddio mewn ymarferion gwisg agored nac ar gyfer tocynnau’r band pris isaf (tocynnau £10 fel rheol) | *Perthnasol i: Nyrsys, The Goon Show, Passion, Rambert2, Roots, Finding Joy & Exodus – rhaid eu harchebu ar wahân | Rhaid archebu pecynnau tanysgrifio yn yr un trafodiad.