Newyddion Back

Gynllun Awduron Preswyl Roundabout

Rhan o TYFU | GROW – Rhaglen Datblygiad Creadigol Theatr Clwyd
Mewn cydweithrediad â Paines Plough


Heddiw mae Cyfarwyddwyr Artistig a Gweithredol Theatr Clwyd, Tamara Harvey a Liam Evans-Ford, wedi cyhoeddi mai Melangell Dolma, Mari Izzard a Carri Munn fydd Awduron Preswyl Cynllun Roundabout mewn cydweithrediad â Paines Plough. Bydd pob un o’r awduron yn datblygu sgript 10 munud a gaiff ei pherfformio yn y Roundabout pan fydd y Tymor yn agor yn Theatr Clwyd ym mis Mehefin.

Mae’r cyfnod preswyl yn dechrau gyda thridiau yn Llundain wrth i ymarferion Tymor Roundabout ddechrau, gyda’r awduron yn cyfarfod y cwmni actio, y tîm creadigol a’r awduron ac yn profi dyddiau cyntaf y gwaith ar sgriptiau newydd.

Wedyn bydd yr awduron yn cael gwahoddiad i Theatr Clwyd i wylio ymarferion yn y Roundabout ei hun ac yn cael amser yn y prif adeilad i ddechrau datblygu sgript mewn amgylchedd cefnogol, yng nghwmni pobl eraill greadigol. Daw’r cyfnod preswyl i ben gyda’r awduron yn cael amser i weithio gyda chyfarwyddwr o Gymru a 3 actor, gan ddatblygu ac ymarfer eu sgriptiau, a gorffen gyda pherfformiad o’r dramâu newydd yn y Roundabout ddydd Sadwrn 30 Mehefin.


Mae Melangell Dolma yn actor ac awdur o Eryri. Mae wedi perfformio gyda chwmnïau fel Theatr Genedlaethol Cymru, Lucid Theatre, Frân Wen, Dirty Protest a Not Too Tame, yn ogystal â bod mewn sawl cyfres deledu ar S4C. Fel awdur, cymerodd ran yng Ngŵyl Artistiaid Ifanc The Other Room yn 2017. Dewiswyd ei drama fer, Insufficient Postage – a ddatblygodd yn ystod yr ŵyl – i’w dangos yn y noson flasu, SEEN. Yn ddiweddar cyfrannodd ddarn o waith, Nephews, at 100 Llais am 100 Mlynedd, prosiect sy’n dathlu naratif gan ferched am ferched.

Dywedodd Melangell heddiw: “Rydw i’n ddiolchgar ac yn gyffrous am gael gweithio gyda Theatr Clwyd a Paines Plough ar ddechrau fy ngyrfa fel awdur ac rydw i’n edrych ymlaen at ddysgu cymaint â phosib yn ystod y cyfnod preswyl.”

Mae Mari Izzard yn dychwelyd i Theatr Clwyd ar ôl actio yn Skyhawk. Hefyd mae wedi ymddangos yn Pride and Prejudice (Theatr Awyr Agored Regent’s Park), A Midsummer Night’s Dream (RSC), Mametz (National Theatre Wales) a Twelfth Night (Theatr Riverfront). Mae un o’i dramâu wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Violet Burns hefyd, gyda The Other Room, Caerdydd.

Dywedodd Izzard heddiw: “Bydd y cyfnod preswyl yn gyfle i mi ddatblygu fy llais ymhellach fel awdur a dysgu gan athrawon anhygoel yn Theatr Clwyd a Paines Plough.”

Mae Carri Munn yn awdur, cyfarwyddwr a chomedïwraig standyp. Cafodd ei sioe, Cardiff Minger Of The World, nosweithiau llawn yn Theatr y Chapter. Mae wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o gwmnïau ac artistiaid, gan gynnwys National Theatre Wales, The Torch Theatre, Contact Theatre Manceinion, Gŵyl Hatfair Caer-wynt ac mae’n artist cyswllt gyda La La La Productions. Fel awdur, mae wedi ysgrifennu’n helaeth ac wedi ennill ScriptSlam Theatr y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dywedodd Munn heddiw: “Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o’r cynllun Awdur Preswyl yma. I mi, mae’n amser a gofod i ddatblygu sgript mewn lleoliad cefnogol a chreadigol ac mae’r cynllun yma’n amgylchedd delfrydol i ymrwymo i wireddu gweledigaeth o sgript – y gyntaf gen i yn y Gymraeg.”