Newyddion Back

Tocyn Tymor Gwanwyn 2018

Mae tocyn tymor yn ffordd wych o weld mwy o theatr ac arbed arian ar yr un pryd.


Mae tocyn tymor Gwanwyn 2018 yn berthnasol i’r canlynol:


O archebu 3 neu 4 sioe byddwch yn arbed 15%
O archebu 5 sioe neu fwy byddwch yn arbed 20%
Fel bonws ychwanegol, os byddwch yn archebu eich tocynnau cyn dydd Gwener 8 Rhagfyr byddwch yn arbed 5% ychwanegol!


Cwestiynau Cyffredin

  • Unrhyw delerau ac amodau?
    Nid yw tocynnau tymor yn berthnasol i ymarferion Gwisg Agored na phris isaf tocyn (y tocynnau £10 fel rheol), ac maent yn amodol ar argaeledd hefyd.
  • Sut mae eu harchebu?
    Mae dwy brif ffordd – gallwch naill ai archebu gyda staff cyfeillgar y swyddfa docynnau ar 01352 701521 – byddant yn gallu eich cynghori chi ar y lle gorau i eistedd a’r argaeledd gorau – NEU gallwch archebu ar-lein. Wrth archebu ar-lein, rhowch eich tocynnau i gyd yn y fasged ac unwaith y byddwch wedi rhoi tocynnau ar gyfer digon o sioeau yn eich basged, bydd y gostyngiad yn cael ei weithredu.

Mae gormod o sioeau gwych – beth ddylwn i ei ddewis?
Ymddiheuriadau mawr – lwcus bod gennym ni ganllaw defnyddiol yma i’ch helpu chi i benderfynu (mwy?)