Newyddion Back

Ffurflen Ymgeisio Daniel Owen 2017

“Heddwch – beth mae’r gair yn ei olygu i chi?”

 3 chategori: dan 11  |  dan 17 |  dan 25

Rheolau Cystadlu

 • Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 11 a 25 oed.
 • Gellir cystadlu yn y Gymraeg neu’n Saesneg.
 • Rhaid teipio pob ymgais / defnyddio prosesydd geiriau. Ni ellir derbyn gwaith mewn llawysgrifen
 • Uchafswm o 42 llinell ar gyfer cerddi (dim isafswm)
 • Uchafswm o 250 gair ar gyfer crynodeb o ddrama (dim isafswm) + un olygfa enghreifftiol
 • Drama 5 – 10 munud ar gyfer uchafswm o dri chymeriad
 • Stori fer, ymson/deialog dim mwy na 1700 gair. Ffuglen Fflach 500 gair.
 • NID yw’r teitl yn cael ei gynnwys yn y cyfrif geiriau na’r cyfrif llinellau
 • Y cystadleuydd sy’n cadw’r hawlfraint ond mae Theatr Clwyd yn cadw’r hawl i arddangos y gwaith ar-lein ac ar safleoedd Gŵyl Daniel Owen.
 • Ffurflen ymgeisio ar wahân i gael ei chynnwys gyda phob ymgais.
 • Rhaid i bob darn o waith fod wedi’i wneud gan yr ymgeisydd ac ni ddylai fod wedi’i gyhoeddi.

Ffurflen Ymgeisio Daniel Owen 2017.docx

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau drwy’r post a thros e-bost yw: Dydd Gwener 29 Medi 2017.

I gystadlu anfonwch e-bost at: nerys.edwards@theatrclwyd.com gan gynnwys eich ffurflen ymgeisio a’ch gwaith. Os byddwch ar y rhestr fer, cewch wybod am hynny erbyn 6 Hydref 2017.

Dylid anfon y gwaith drwy’r post i:
Cystadleuaeth Ysgrifennu Daniel Owen,
Theatr Clwyd,
Lôn Raikes,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
CH7 1YA

Gwobr:  Dod yn un o awduron ifanc y flwyddyn yma yn Theatr Clwyd a chael cyfle i weithio gydag awduron proffesiynol a datblygu eich sgiliau ysgrifennu.

 Cyhoeddir enwau’r enillwyr yng Ngŵyl Daniel Owen ar Nos Fawrth 17 Hydref 2017 mewn seremoni wobrwyo a gynhelir yn Theatr Clwyd. Bydd y gwaith ar y rhestr fer yn cael ei ddarllen gan actorion proffesiynol.